Владимир Кузов е стажант-съдия

Във връзка с разпространена в средствата за масова информация снимка на стажант-юриста Владимир Кузов в Софийския районен съд, заснет облечен със съдийска тога в съдебната зала, пред герба на РБългария и държейки в себе си папка на гражданско дело, със Заповед № 85/24.02.2017 г. изпълняващият функциите председател на съда е образувал дисциплинарно производство срещу съдията, председателстващ 117-и състав, за това, че предоставяйки служебната си тога на стажант-юриста, е допуснал обстоятелства, довели до накърняване престижа на съдебната власт (чл. 307, ал.3, т.3 ЗСВ). 

Припомняме, че по-рано стана ясно, че осъденият за педофилия и блудство бивш депутат Владимир Кузов е на стаж в съда. Той смята да работи като магистрат. 50-годишният Кузов е един от печално известните депутати на прехода. Като народен представител от партия „Атака” през 2006 година той е отстранен от парламента заради педофилски действия и блудство. През 2009 г. е постановена и осъдителна присъда.
През ноември 2016 г. бившият депутат поиска да стане и кандидат за президент, но от Централната избирателна комисия не го допуснаха до вота. Днес обаче Владимир Кузов е стажант-съдия и се кани да превърне правото в своя професия. Вече е на шестмесечен стаж в съда.

Вашият коментар